รายงานประมวลผลการจัดทำประชาพิจารณ์ในระดับภาค ระหว่างวันที่ 16-25 พฤษภาคม 2540 / คณะทำงานจัดทำประชาพิจารณ์ คณะอนุกรรมาธิการจัดทำประชาพิจารณ์ คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.  (Text) (Text)

สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์. คณะทำงานจัดทำประชาพิจารณ์
Call no.: JQ1743.ฮ9 ร642Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, [2540]Description: 230 หน้าSubject(s): การตรากฎหมาย -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองLOC classification: JQ1743.ฮ9 | ร642
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008918956
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007005771
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1743.ฮ9 พ73 รูปแบบและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / JQ1743.ฮ9 ร64 รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร / JQ1743.ฮ9 ร64 รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร / JQ1743.ฮ9 ร642 รายงานประมวลผลการจัดทำประชาพิจารณ์ในระดับภาค ระหว่างวันที่ 16-25 พฤษภาคม 2540 / JQ1743.ฮ9 อ44 การปฏิรูปการเมืองจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่? : I. ชนชั้นนำของไทย กับการปฏิรูปการเมือง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 211) II. รัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2539 จะปฏิรูปการเมืองได้หรือไม่ / JQ1743.2 .น34 2558 แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร / JQ1745.ก1 .น24 ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย : เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญฯ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน การเลือกตั้งทุกครั้งและการจัดตั้งรัฐบาลทุกสมัย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544