ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2540.  (Text) (Text)

พระธรรมวโรดม (เซ่ง), 2423-2485
Call no.: KPT110.จ6 ท64Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [2540]Description: 177, 106 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Subject(s): จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538ติงศภัทิย์ (นาม)นักกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติพุทธศาสนาLOC classification: KPT110.จ6 | ท64
Contents:ประวัติ -- บรรณานุกรมตำราและบทความทางวิชาการ ของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ -- คำสอนพระใหม่ (บางเรื่อง) โดย พระธรรมวโรดม -- 1. เรื่องพระพุทธศาสนา -- 2. เรื่ององค์ประกอบพระพุทธศาสนา -- 3. เรื่องกิจของผู้นับถือศาสนา -- 4. เรื่องศีล -- 5. เรื่องเครื่องประกอบศีล -- 6. เรื่องสมาธิ -- 7. เรื่องปัญญ่า -- 8. อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน -- 9. อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน (ต่อ) -- 10. อริยสัจ -- 11. โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 ประการ -- 12. อภิณหปัจจเวกขณะ 5 -- 13. อธษฐานธรรม -- 14. ความสุข 2 ประการ -- 15. เรื่องการบวช -- 16. เรื่องนิวรณ์ -- 17. อริยทรัพย์ -- 18. เรื่องตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่ -- 19. เรื่องนโมฯ -- 20 พรหมวิหาร -- 21. สังคหวัตถุ -- 22. เรื่องการกรวดน้ำ และปตฺติทานคาถา -- 23. เวสารัชชกรณธรรม -- 24. เรื่องอายตนะ -- 25. เรื่องสันโดษ -- 26. เรื่องโพชฌงค์ -- 27. พละหรืออินทรีย์ 5 -- 28. เรื่องคารวะ และเบ็ญจเคารพ -- 29. ธาตุกัมมัฏฐาน -- 30. เรื่องไตรลักษณ์ และคำเจริญพระ ไตรลักษณ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT110.จ6 ท64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009114357
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT110.จ6 ท64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010203470
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT110.จ6 ท64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/12/2020 31379014935978
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1997 252171 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379007020341
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT110.จ6 ท64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007020325
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT110.จ6 ท64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007020333
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks KPT110.จ6 ท64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379007020366
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks KPT110.จ6 ท64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379007020374
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks KPT110.จ6 ท64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379007020382
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT110.จ6 ช65 ชีวิตและงานของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / KPT110.จ6 ช65 ชีวิตและงานของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / KPT110.จ6 ช65 ชีวิตและงานของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / KPT110.จ6 ท64 ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2540. KPT110.จ6 ท64 ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2540. KPT110.จ63 ก82 [งานรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร] / KPT110.จ63 ก82 [งานรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร] /

ประวัติ -- บรรณานุกรมตำราและบทความทางวิชาการ ของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ -- คำสอนพระใหม่ (บางเรื่อง) โดย พระธรรมวโรดม -- 1. เรื่องพระพุทธศาสนา -- 2. เรื่ององค์ประกอบพระพุทธศาสนา -- 3. เรื่องกิจของผู้นับถือศาสนา -- 4. เรื่องศีล -- 5. เรื่องเครื่องประกอบศีล -- 6. เรื่องสมาธิ -- 7. เรื่องปัญญ่า -- 8. อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน -- 9. อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน (ต่อ) -- 10. อริยสัจ -- 11. โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 ประการ -- 12. อภิณหปัจจเวกขณะ 5 -- 13. อธษฐานธรรม -- 14. ความสุข 2 ประการ -- 15. เรื่องการบวช -- 16. เรื่องนิวรณ์ -- 17. อริยทรัพย์ -- 18. เรื่องตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่ -- 19. เรื่องนโมฯ -- 20 พรหมวิหาร -- 21. สังคหวัตถุ -- 22. เรื่องการกรวดน้ำ และปตฺติทานคาถา -- 23. เวสารัชชกรณธรรม -- 24. เรื่องอายตนะ -- 25. เรื่องสันโดษ -- 26. เรื่องโพชฌงค์ -- 27. พละหรืออินทรีย์ 5 -- 28. เรื่องคารวะ และเบ็ญจเคารพ -- 29. ธาตุกัมมัฏฐาน -- 30. เรื่องไตรลักษณ์ และคำเจริญพระ ไตรลักษณ์.

ท้ายเล่มมีเรื่อง: คำสอนพระใหม่ (บางเรื่อง) / ของ พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตมเถระ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544