รายงานประจำปี ประจำปีการศึกษา / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
Call no.: LG395.ก232 ธ454Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2525?]-Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: ปี 2556- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2525-.Subject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ -- วารสารLOC classification: LG395.ก232 | ธ454
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2557-58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015037659
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013924163
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014583794
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013622163
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013355517
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010208792
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010208784
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012529963
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012574290
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012574308
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011964559
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011964567
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010725977
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009865560
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010725985
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012084142
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2538-40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379008902018
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009099376
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009099384
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009099392
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2557-58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015098313
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2557-58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015075006
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857678
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012813540
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011173417
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010208826
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010208800
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010208818
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007638183
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004131372
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004131406
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004131398
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004131448
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004131430
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004410099
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004131471
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004131505
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009765240
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008966336
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001038547
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004131422
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004131455
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004316155
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004131521
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004131539
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009765257
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006965439
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004410115
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010479427
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010479435
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007430730
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2538-40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379001042820
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002160357
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011964575
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010725993
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010726009
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008703861
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009099350
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009099368
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010208750
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010208743
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008703812
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007671556
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009099335
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009099343
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2557-58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014978036
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011964542
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015057921
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2557-58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015037642
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014558283
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ454 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011463545
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/16444 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 พร้อมให้บริการ
31379004131497
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2556- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.

ปี 2540- ใช้ชื่อ: รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี.

ปี 2544- ใช้ชื่อ: รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา.

ปี 2546- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปีการศึกษา.

มีการจัดพิมพ์ฉบับพิเศษรวมหลายปี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544