แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ธ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011882819
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ธ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379007073753
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ธ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379007073746
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ธ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007073712
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ธ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007073720
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ธ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007073779
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ธ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007073795
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ธ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007073803
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ธ25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379007073811
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก1 ธ6 2518 ระบอบประชาธิปไตย. JQ1745.ก1 ธ6 2518 ระบอบประชาธิปไตย. JQ1745.ก1 ธ25 การบริการของรัฐในยุคโลกาภิวัตน์ / JQ1745.ก1 ธ25 การบริการของรัฐในยุคโลกาภิวัตน์ / JQ1745.ก1 น24 2549 ล. 1 ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย : เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ ๆ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน / JQ1745.ก1 ป36 ประเทศไทยมุ่งเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 : ประเด็นสำคัญในนโยบายสาธารณะและต่างประเทศของประเทศไทยในทศวรรษหน้า / JQ1745.ก1 ป36 ประเทศไทยมุ่งเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 : ประเด็นสำคัญในนโยบายสาธารณะและต่างประเทศของประเทศไทยในทศวรรษหน้า /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544