บัณฑิตและภาวะการหางานของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน
Call no.: LG395.ก239 ธ35Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : กอง, 2520-Description: เล่มPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2518-.Subject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บัณฑิต -- การจ้างงาน -- ไทยLOC classification: LG395.ก239 | ธ35
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013927158
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010843887
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009936379
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009067647
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002402106
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010843895
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010374412
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002402114
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010374420
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011495687
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011495695
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379007695183
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011661007
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006966114
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2527-28 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004426830
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2528-29 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004426913
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2534-35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004426731
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004426954
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009936395
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009067662
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001983882
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001233833
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379000942376
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010843911
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002402148
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011495711
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011495653
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011495661
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011387751
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก239 ธ35 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011387769
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2518 ใช้ชื่อ: รายงานการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตปีการศึกษา.

ปี 2534-35, 2538-2545 ใช้ชื่อ: ภาวะการหางานทำของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา.

ปี 2546- ใช้ชื่อ: ภาวะการหางานทำและการศึกษาต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นปีการศึกษา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544