ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี่ยง = Thai-Burmese-Karen relations / นาวาอากาศเอกสมโชค สวัสดิรักษ์ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.  (Text) (Text)

สมโชค สวัสดิรักษ์, 2487-
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี
Call no.: DS575.5.พ4 ส42Series: ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 198 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, แผนที่ISBN: 9748954943Subject(s): ชนกลุ่มน้อย -- พม่าชาวกะเหรี่ยง -- พม่าพม่า -- การเมืองและการปกครองไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่าสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: DS575.5.พ4 | ส42
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014010673
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379001229930
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379001229922
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379007089783
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
มีรอยเปียกแห้งก่อนยืม (ปรีดีฯ)13/06/2559 31379007089767
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379007089775
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007089791
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 31/05/2022 31379007089809
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007089825
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007089833
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS575.5.พ4 ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379000925488
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/93589 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007089817
รายการจองทั้งหมด: 0

ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า : ศึกษากรณีปัญหาชนชาติกะเหรี่ยง ค.ศ. 1988-1995.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544