รายงานประจำปี.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Call no.: J681.ส25 ส3Call no.: CDG311Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2506-Description: เล่ม; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2506-.Subject(s): สำนักงานสถิติแห่งชาติ -- วารสารLOC classification: J681.ส25 | ส3
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG311 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379010159110
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG311 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379012997129
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ส3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010727502
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG311 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010159102
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ส3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010650894
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/145198 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2514 พร้อมให้บริการ
31379008594484
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/24250 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2515 พร้อมให้บริการ
31379008287386
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/30592 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2516 ยืมออก 18/05/2023 31379008178585
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/51739 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ยืมออก 18/05/2023 31379008589732
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/62408 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 พร้อมให้บริการ
31379008594534
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/23475 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2523 พร้อมให้บริการ
31379008287378
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/30489 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 ยืมออก 18/05/2023 31379008178593
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/30479 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 พร้อมให้บริการ
31379008178577
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134727 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 พร้อมให้บริการ
31379008867377
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379008287410
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/30949 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379008287428
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/30955 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 พร้อมให้บริการ
31379008178569
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/43875 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ยืมออก 18/05/2023 31379008287402
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/62407 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 พร้อมให้บริการ
31379001497875
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/62446 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 พร้อมให้บริการ
31379008178544
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/28969 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ยืมออก 18/05/2023 31379008178536
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/47784 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ยืมออก 18/05/2023 31379008306269
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/48758 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 พร้อมให้บริการ
31379001497891
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/32198 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379008178510
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/48757 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379008178528
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/49078 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379001497917
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/28978 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ยืมออก 18/05/2023 31379002690114
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/45015 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ยืมออก 18/05/2023 31379002690122
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/60966 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ยืมออก 18/05/2023 31379001497933
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/24158 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379002690148
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/44941 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379001497958
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97858 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ยืมออก 18/05/2023 31379004230513
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/48766 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379002690163
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/48767 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379004230554
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/84837 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 ยืมออก 18/05/2023 31379008062979
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/99085 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 พร้อมให้บริการ
31379008754419
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/84838 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 ยืมออก 18/05/2023 31379009061632
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/99086 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 พร้อมให้บริการ
31379009523730
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/99072 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 พร้อมให้บริการ
31379010727510
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/99073 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2548 พร้อมให้บริการ
31379011232106
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/7524 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2551 พร้อมให้บริการ
31379012862877
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/13079 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 ฉ. 3 ยืมออก เข้าคลัง 2559 18/05/2023 31379002765031
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/13078 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ฉ. 2 ยืมออก เข้าคลัง 2559 18/05/2023 31379004230539
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/13077 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 ฉ. 3 ยืมออก เข้าคลัง 2559 18/05/2023 31379006215280
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/13076 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 ฉ. 3 ยืมออก เข้าคลัง 2559 18/05/2023 31379006515952
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/13075 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 ฉ. 2 ยืมออก เข้าคลัง 2559 18/05/2023 31379007074470
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/13074 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2540 ฉ. 2 ยืมออก เข้าคลัง 2559 18/05/2023 31379001185603
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/13149 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2541 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 2559 31379001846634
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/11775 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2542 ฉ. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379002444819
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/11776 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008754401
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/11777 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009467557
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/11778 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011497097
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/11779 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2548 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011093987
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/15679 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2549 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011728996
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544