รายงานประจำปี.  (Continuing resource) (Continuing resource)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Call no.: LG395.ก238 ธ36Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร, 2498-Description: เล่มNotes: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน ของทุกปี.; ชื่อเรื่องแตกต่างกันในบางปี.; ปี 2498- ใช้ชื่อ: ที่ระลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.; ปี 2518 ใช้ชื่อ: ครบรอบ 41 ปี.; ปี 2526-2530, 2536 ใช้ชื่อ: ธรรมศาสตร์ ... ปี.; ปี 2530 ชื่อเรื่องที่ปกนอก: ครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.; ปี 2532 ใช้ชื่อ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2477-2532.; ปี 2533 ใช้ชื่อ: ธรรมศาสตร์ก้าวหน้า 56 ปี.; ปี 2534 ใช้ชื่อ: วันสถาปนาธรรมศาสตร์ 57 ปี.; ปี 2535, 2537 ใช้ชื่อ: วันสถาปนามหาวิทยาธรรมศาสตร์ครบรอบ ... ปี.; ปี 2538 ใช้ชื่อ: ธรรมศาสตร์วิทยา : 61 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.; ปี 2539- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.; ปี 2548ใช้ชื่อ: มหาวิทยาลัยแห่งพลวัต.; ปี 2561 ใช้ชื่อ: Grooming next-generation leaders for Thailand and international communities.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2498-.Other title: บันทึกธรรมศาสตร์ 2550 [Distinctive title] | บันทึกธรรมศาสตร์ 2561 [Distinctive title]Subject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- งานฉลองครบรอบปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- วารสารLOC classification: LG395.ก238 | ธ36
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2016-11 (Thai) | New Books 2017-02 (Thai) | New Books 2017-08(Thai) | New Books 2017-11(Thai) | New Books 2017-11(Foreign)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008824915
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015259501
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013930038
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013927018
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013927026
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014873013
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014582366
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014582374
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014525449
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014059134
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238ธ36 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012338332
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013761680
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012323318
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013305967
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013305983
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013196275
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013112504
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013097101
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012826104
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011675288
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009616492
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010616499
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009748527
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009033094
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012675428
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010079987
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009830093
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008905391
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012136132
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009830101
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009476335
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008905524
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012136140
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009830119
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009737538
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009476343
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011123321
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010727346
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009830127
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009748188
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009476350
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379008905532
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379008922982
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379008914989
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011123339
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010727353
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009748196
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009549552
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009476368
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009259533
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379008922990
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379008911662
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379008905409
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009748501
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009476376
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379008923006
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379008905417
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379002282888
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012589959
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009424343
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009113623
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379008905425
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010290964
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379008905433
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010290972
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379008905441
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379008905458
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379008905466
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379008905474
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379008905540
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009423113
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379009423121
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379009423139
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379009423147
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379009423154
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379009423162
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379009423170
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379009423188
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379009423196
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379009423204
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ
31379009423212
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
31379009423220
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
31379009423238
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
31379009423246
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 36 พร้อมให้บริการ
31379009423253
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 พร้อมให้บริการ
31379009424350
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015253678
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013112520
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004069036
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004068939
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004069051
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004068962
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004069010
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004068921
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008543119
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379004068889
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379004069028
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379004068954
Reference Reference Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014667688
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014197033
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014197066
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014059092
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013482444
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013112454
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013072104
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012353570
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010616457
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007298459
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007013536
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006516943
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012675386
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011123255
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010079946
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009033060
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011123263
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002187962
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011112019
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010727338
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009929275
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379012398500
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009929283
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013761631
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Charnvit Kasetsiri Room LG395.ก238 ธ36 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015711097
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Charnvit Kasetsiri Room LG395.ก238 ธ36 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015710909
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008824899
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015075386
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015259469
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Charnvit Kasetsiri Room LG395.ก238 ธ36 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014833280
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014791249
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014525407
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014059050
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015377345
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015377329
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015285100
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015246326
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015024426
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014826094
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014663893
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014663885
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014059126
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013112488
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379005677860
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012675402
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012136116
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014059100
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013709044
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013120622
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013120630
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013112462
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012735461
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012136090
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011123271
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008824923
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015259477
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015259485
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks EDUC LG 2015 258655 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014828876
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks EDUC LG 2015 258655 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014828884
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks EDUC LG 2014 258655 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014293279
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks EDUC LG 2014 258655 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014293261
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks EDUC LG 2011 258655 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014320957
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006192125
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008418346
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014059068
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008824931
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015259493
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks EDUC LG 2015 258655 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015032197
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks EDUC LG 2014 258655 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014525431
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014059118
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013761672
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013112470
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011675262
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012675394
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012136108
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011123289
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011123297
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011005791
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011005783
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011538130
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379011005809
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379011005742
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379011005767
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379011005775
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379011363208
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379011363216
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก238 ธ36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 39 พร้อมให้บริการ
31379011005759
รายการจองทั้งหมด: 0

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน ของทุกปี.

ชื่อเรื่องแตกต่างกันในบางปี.

ปี 2498- ใช้ชื่อ: ที่ระลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปี 2518 ใช้ชื่อ: ครบรอบ 41 ปี.

ปี 2526-2530, 2536 ใช้ชื่อ: ธรรมศาสตร์ ... ปี.

ปี 2530 ชื่อเรื่องที่ปกนอก: ครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปี 2532 ใช้ชื่อ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2477-2532.

ปี 2533 ใช้ชื่อ: ธรรมศาสตร์ก้าวหน้า 56 ปี.

ปี 2534 ใช้ชื่อ: วันสถาปนาธรรมศาสตร์ 57 ปี.

ปี 2535, 2537 ใช้ชื่อ: วันสถาปนามหาวิทยาธรรมศาสตร์ครบรอบ ... ปี.

ปี 2538 ใช้ชื่อ: ธรรมศาสตร์วิทยา : 61 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปี 2539- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.

ปี 2548ใช้ชื่อ: มหาวิทยาลัยแห่งพลวัต.

ปี 2561 ใช้ชื่อ: Grooming next-generation leaders for Thailand and international communities.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544