โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน / คณะเศรษฐศาสตร์ และ สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (Text) (Text)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
Call no.: HB2104.55.ก3 ค92Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2539Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทยนโยบายสิ่งแวดล้อม -- ไทยทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทยการพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทยLOC classification: HB2104.55.ก3 | ค92
Contents:ล. 1. ประชากร ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : ประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB2104.55.ก3 ค92 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007095368
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB2104.55.ก3 ค92 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007095376
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB2104.55.ก3 ค92 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001212662
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB2104.55.ก3 ค92 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001212670
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HB2101.A3 J6 Population resettlement programs in Southeast Asia / HB2104.55.ก3 ก64 การสัมมนาเรื่อง นโยบายการย้ายถิ่นในประเทศไทย : การสัมมนาเรื่อง ข้อมูลที่จำเป็น / HB2104.55.ก3 ค92 ล. 1 โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน / HB2104.55.ก3 ค92 ล. 2 โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน / HB2104.55.ก3 ธ32 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือนเกษตร = HB2104.55.ก3 น434 ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจต่อการย้ายถิ่น = The impact of economic crisis on migration / HB2104.55.ก3 พ73 ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น :

ล. 1. ประชากร ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : ประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544