ประชุมพงศาวดาร.  (Text) (Text)

หอสมุดแห่งชาติ
Call no.: DS562 .ป4 2506Publication: พระนคร, องค์การค้าของคุรุสภา, 2506-Description: เล่มNotes: ปีพิมพ์ในเลขเรียกหนังสือ ใช้ปีแรกที่จัดพิมพ์.Subject(s): ไทย -- ประวัติศาสตร์LOC classification: DS562 | .ป4 2506
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS562 .ป4 2506 ล. 20 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015437545
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS562 .ป4 2506 ล. 14 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015437537
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122659
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122667
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122675
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122683
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122691
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122709
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122717
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122725
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 11 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122733
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122741
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122758
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122766
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122774
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122782
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 18 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122790
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122808
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 21 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122816
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122824
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122832
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122840
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 26 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122857
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 27 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122865
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 28 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122873
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 29 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122881
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 30 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122899
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 31 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122907
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122915
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122923
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122931
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122949
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122964
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 38 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122972
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 39 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122980
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015122998
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 41 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015123004
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015123012
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015123020
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015123046
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015123053
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015123061
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015123079
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HIST DS 1963 259015 V. 50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015123087
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011640175
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992476
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992534
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992526
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004993276
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004993193
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 14 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004993060
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004993029
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 18 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992989
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 21 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000543729
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992948
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 27 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992864
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 39 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002518331
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 41 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992443
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992393
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992377
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992344
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004992328
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004992518
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 11 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011640167
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004992765
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004992617
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010194182
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004992583
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 ล. 33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004992740
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379003520054
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004992500
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004992195
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS562 .ป4 2506 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004993177
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/73029 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2512 พร้อมให้บริการ
31379006882139
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/75840 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2513 พร้อมให้บริการ
31379006882154
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/38867 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379003520096
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/104259 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379003520104
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/30175 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ยืมออก 18/05/2023 31379003520138
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/38779 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379003520120
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379004840907
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/119841 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379003520203
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ยืมออก 18/05/2023 31379003520229
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ยืมออก 18/05/2023 31379003520237
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/37867 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379003520211
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21882 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379003520260
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ยืมออก 18/05/2023 31379003520245
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ยืมออก 18/05/2023 31379003520252
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21881 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379003520278
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/27539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ยืมออก 18/05/2023 31379003520286
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/80099 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 พร้อมให้บริการ
31379003520328
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/80100 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 พร้อมให้บริการ
31379003520310
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79777 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 พร้อมให้บริการ
31379003520344
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/80104 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 พร้อมให้บริการ
31379003520336
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79778 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 พร้อมให้บริการ
31379003520369
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/80105 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 พร้อมให้บริการ
31379003520401
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137448 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 พร้อมให้บริการ
31379003520385
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/27540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ยืมออก 18/05/2023 31379003520419
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/80107 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 พร้อมให้บริการ
31379003520435
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/27538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 17 พร้อมให้บริการ
31379003520443
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/80106 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 17 พร้อมให้บริการ
31379003520450
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/27537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 18 พร้อมให้บริการ
31379003520468
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/62847 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 34 พร้อมให้บริการ
31379004841079
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/38242 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 34 พร้อมให้บริการ
31379003520815
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/70655 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 35 พร้อมให้บริการ
31379003520823
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/57410 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 36 พร้อมให้บริการ
31379004841087
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/23910 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 36 พร้อมให้บริการ
31379003520856
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/23911 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 36 พร้อมให้บริการ
31379003520849
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/57193 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 40 พร้อมให้บริการ
31379003520948
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/57194 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 40 พร้อมให้บริการ
31379003520955
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/56155 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 41 พร้อมให้บริการ
31379003520963
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/66713 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 41 พร้อมให้บริการ
31379003520989
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/66438 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 48 พร้อมให้บริการ
31379003521151
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/71798 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 48 พร้อมให้บริการ
31379003521144
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/63372 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 49 พร้อมให้บริการ
31379004841038
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/66243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 49 พร้อมให้บริการ
31379003520914
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/33042 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 50 พร้อมให้บริการ
31379006882220
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/54169 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 50 พร้อมให้บริการ
31379003521177
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/68844 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 39 พร้อมให้บริการ
31379004841061
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/10344 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 6 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004993243
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16320 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 44 ฉ. 4 ยืมออก 18/05/2023 31379004992922
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16324 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004992492
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/10342 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004993292
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/10343 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 5 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004993284
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/10351 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 8 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004993201
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/3305 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 9 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004993169
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/10349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 12 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010193978
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/10350 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 13 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004993086
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/10348 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 14 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004993078
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/10345 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 16 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004993037
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/10346 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 17 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004993011
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/10347 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 18 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004993003
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16454 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 21 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000227190
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16455 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 22 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004992930
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16102 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 23 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004992914
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16325 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 27 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004992856
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16458 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 28 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006942545
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 31 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004992773
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16649 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 32 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004992757
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12370 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 35 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004992708
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/17684 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 36 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002601608
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12368 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 37 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004992674
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12369 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 40 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004992625
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16321 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 41 ฉ. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379004992427
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16318 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 42 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004992419
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16322 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 46 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004992336
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/68134 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 42 พร้อมให้บริการ
31379003520997
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/68496 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 37 พร้อมให้บริการ
31379003520864
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/68504 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 39 พร้อมให้บริการ
31379003520906
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/68505 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 38 พร้อมให้บริการ
31379003520898
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/68563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 38 ยืมออก 18/05/2023 31379003520880
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/68612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 40 พร้อมให้บริการ
31379003520930
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/69109 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 41 ยืมออก 18/05/2023 31379003520971
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/69141 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 46 พร้อมให้บริการ
31379003521102
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/69144 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 44 พร้อมให้บริการ
31379003521052
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/69145 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 45 พร้อมให้บริการ
31379003521094
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/69146 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 43 พร้อมให้บริการ
31379003521037
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/69480 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 44 ยืมออก 18/05/2023 31379003521045
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/70423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 35 พร้อมให้บริการ
31379003520831
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/70476 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 50 พร้อมให้บริการ
31379003521169
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/72116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 46 พร้อมให้บริการ
31379003521110
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/73027 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 45 พร้อมให้บริการ
31379003521086
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/73028 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 43 พร้อมให้บริการ
31379003521029
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/73030 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 42 พร้อมให้บริการ
31379003521003
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/74548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379003520112
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/75382 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 39 พร้อมให้บริการ
31379003520922
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/75645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 16 พร้อมให้บริการ
31379003520427
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/75839 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 47 พร้อมให้บริการ
31379003521136
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/78989 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 13 พร้อมให้บริการ
31379003520377
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79108 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 10 พร้อมให้บริการ
31379003520294
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79109 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 10 พร้อมให้บริการ
31379003520302
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79174 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379003520070
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79614 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 13 พร้อมให้บริการ
31379003520351
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/102838 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379003520187
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/117320 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379003520146
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/123517 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379003520179
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/123518 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379003520161
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/125649 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379003520153
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137449 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 15 พร้อมให้บริการ
31379003520393
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 26 พร้อมให้บริการ
31379004992963
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/157656 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 10 พร้อมให้บริการ
31379004993151
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/69142 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2512 ฉ. 46 พร้อมให้บริการ
31379006882170
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/69143 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2512 ฉ. 45 พร้อมให้บริการ
31379006882162
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/68843 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2512 ล. 37 พร้อมให้บริการ
31379006882071
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/69112 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2512 ล. 43 ยืมออก 18/05/2023 31379006882147
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/69725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2512 ล.44 พร้อมให้บริการ
31379006882188
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/70825 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2513 ล. 49 พร้อมให้บริการ
31379006882204
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/71848 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2513 ล. 48 พร้อมให้บริการ
31379006882196
รายการจองทั้งหมด: 0

ปีพิมพ์ในเลขเรียกหนังสือ ใช้ปีแรกที่จัดพิมพ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544