กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ / จัดทำโดย กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Call no.: KD2900 .ก33 2539Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2539Description: 423 หน้าSubject(s): วิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- อังกฤษโทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- อังกฤษวิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ญี่ปุ่นโทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ญี่ปุ่นวิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สิงคโปร์โทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สิงคโปร์LOC classification: KD2900 | .ก33 2539
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KD2900 .ก33 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000930652
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KD2900 .ก33 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000930686
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books ASEAN Publications Shelf KD2900 .ก33 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000930660
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank KD2900 .ก33 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก 18/05/2023 31379000930678
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JX1981.ว6 ช5 วิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติของสหประชาชาติ. K3171 .ส43 รายงานการวิจัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / K4430.ฮ9 ป43 รวมบทความกฎหมายการคลัง / KD2900 .ก33 2539 กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ / KFL150 .L58 The law of obligations / KPT41.ท62 ถ84 แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544-2547). KPT54.7.ก4 ม74 มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544