รายงานผลการดำเนินงานประจำปี / คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสหเวชศาสตร์
Call no.: LG395.ก232 ธ4545Analytics: Show analyticsPublication: [ปทุมธานี] : คณะ, [2541]-Description: เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2539-2540-.Subject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสหเวชศาสตร์ -- วารสารLOC classification: LG395.ก232 | ธ4545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014921598
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012338373
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013522330
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013013595
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013013603
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011166551
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010208990
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011166569
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009677445
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011661064
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009762874
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009067779
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005513826
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013799334
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013405528
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013013587
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013013561
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013013579
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012035110
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010942499
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009390395
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009026155
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002401249
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2539-40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000947896
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012519717
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012053147
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011479517
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010458488
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007138911
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2539-40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000947904
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011552453
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010458496
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001947903
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007138929
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2539-40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000983412
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012261344
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002019975
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007138937
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011591576
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007138945
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009117616
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009067753
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009846560
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009067761
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LG395.ก232 ธ4545 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014921580
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2542- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544