VAT : 260 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบและ 1000 คำวินิจฉัยปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม / โดย อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน.  (Text) (Text)

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
Call no.: KPT3633 .อ44 2539Series: เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรPublication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 41, 234 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9748000699Subject(s): ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3633 | .อ44 2539
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3633 .อ44 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009434896
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3633 .อ44 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001118034
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3633 .อ44 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001118042
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3627 .ก945 2564 กฎหมายภาษีสรรพสามิต / KPT3627.ก352534 ก3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม / KPT3633 .ป463 ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าอาหารศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร = KPT3633 .อ44 2539 VAT : KPT3640.ส7 ว64 ข้อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านไทย พ.ศ. -- / KPT3640.ส7 ว64 ข้อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านไทย พ.ศ. -- / KPT3640.ส7ก3 2546 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 "ปรับปรุงใหม่" พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบใหม่ และประกาศที่สำคัญ /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: VAT : 260 ประเด็นความผิด และ 1000 คำวินิจฉัย.

แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงจาก: VAT : 130 ประเด็นความผิด และ 680 คำวินิจฉัย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544