รายงานประจำปี / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Call no.: Z846.ธ44 ธ45Call no.: CDG .ธ448ร64Analytics: Show analyticsPublication: (กรุงเทพฯ) : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุด, 2534-Description: เล่ม : ภาพประกอบ; ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2559 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2533-.ISBN: 16856384Subject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด -- วารสารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- วารสารLOC classification: Z846.ธ44 | ธ45
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015362479
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015362487
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013452579
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013099800
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013099792
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002417922
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012502846
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012502853
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ธ448ร64 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 ห้ามยืม 31379011749901
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012642386
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ธ448ร64 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ห้ามยืม 31379011749919
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011345270
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010798966
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010173566
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009751380
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009445488
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008377229
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012642394
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011345288
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015900682
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015362412
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015362420
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ธ448ร64 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011749836
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015900690
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015362453
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015362461
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013452561
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013099768
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013099750
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011345239
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011345247
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012642360
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ธ448ร64 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ห้ามยืม 31379011749893
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks Z846.ธ44 ธ45 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012642378
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/22279 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012642329
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
Z8169.388 .ล63 บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / Z8169.388 .ล63 บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / Z8169.388 .ล63 บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / Z846.ธ44 ธ45 2559 รายงานประจำปี / Z846.ธ44 ธ45 2559 รายงานประจำปี / Z8587.53 .บ44 บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / Z8587.53 .บ44 บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

ปี 2559 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544