อนุสรณ์ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช บรรณาธิการโดย วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ วุฒิชัย มูลศิลป์.  (Text) (Text)

วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง
วุฒิชัย มูลศิลป์
Call no.: DS562.3 .ว4Publication: กรุงเทพฯ, แสงรุ้งการพิมพ์, [2521] [1978]Description: 247, 190 หน้า. ตาราง. แผนที่Notes: ศพ ขจร สุขพานิช.Subject(s): ขจร สุขพานิช, 2456-2521สุขพานิช (นาม)ไทย -- ประวัติศาสตร์LOC classification: DS562.3 | .ว4
Contents:ตอนที่ 1 ผลงานของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช -- 1. ถิ่นกำเนิดและแนวอพยพของเผ่าไทย -- 2. ถิ่นกำเนิดในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย -- 3. กุบิไลกับน่านเจ้า -- 4. การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัย -- 5. The Thai Beach-Head States in The 11th-12th. Centuries -- 6. ราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช -- 7. ราชอาณาจักรเชลียง-ก่อนราชวงศ์พระร่วง -- 8. Was Nam Thom the First King of Sukhodaya ? -- 9. ราชวงศ์พระร่วง -- 10. พ่อขุนนำถม-พระเจ้าไชยวรมันที่เจ็ด -- 11. ไพร่ฟ้าข้าไท -- 12. จดหมายเหตุราชวงศ์หงวน-การพิจารณาใหม่ -- 13. เรื่องของยุคสุโขทัย -- ตอนที่ 2 งานเขียนของนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการร่วมสมัย -- 1. ปรัชญาของอาริสโตเติล / สาโรช บัวศรี -- 2. ไว้อาลัยคุณขจร สุขพานิช / ตรี อมาตยกุล -- 3. พระมหาธรรมราชาที่ 2 / ม.ร.ว. ศุภวัฒน์ เกษมศรี -- 4. การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา -- 5. ตำนานมูลศาสนา วัดป่าแดง เชียงตุง / ประเสริฐ ณ นคร -- 6. งานด้านประวัติศาสตร์ของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช / ดำเนิร เลขะกุล -- 7. ข้าว : ต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / สนธิ เตชานันท์ -- 8. Ayudhaya and Manila / Pensri Duke -- 9. ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยจากเอกสารปอร์ตุเกส / ชูสิริ จามรมาน -- 10. การปฏิวัติ พ.ศ. 2231 / เฉลิม อยู่เวียงชัย -- 11. มันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ จากประสบการณ์ของผมและพี่จ๋วน / เณร สถาปัตย์ รุ่น 4 -- 12. รวบรวมผลงานของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช / นงลักษณ์ ชายหาด นิรมล คุณาพงศ์ศิริ รณพ ประวัติงาม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1978 264032 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379004943388
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS562.3 .ว4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379005907648
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/18764 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379003149276
รายการจองทั้งหมด: 0

ศพ ขจร สุขพานิช.

ตอนที่ 1 ผลงานของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช -- 1. ถิ่นกำเนิดและแนวอพยพของเผ่าไทย -- 2. ถิ่นกำเนิดในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย -- 3. กุบิไลกับน่านเจ้า -- 4. การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัย -- 5. The Thai Beach-Head States in The 11th-12th. Centuries -- 6. ราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช -- 7. ราชอาณาจักรเชลียง-ก่อนราชวงศ์พระร่วง -- 8. Was Nam Thom the First King of Sukhodaya ? -- 9. ราชวงศ์พระร่วง -- 10. พ่อขุนนำถม-พระเจ้าไชยวรมันที่เจ็ด -- 11. ไพร่ฟ้าข้าไท -- 12. จดหมายเหตุราชวงศ์หงวน-การพิจารณาใหม่ -- 13. เรื่องของยุคสุโขทัย -- ตอนที่ 2 งานเขียนของนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการร่วมสมัย -- 1. ปรัชญาของอาริสโตเติล / สาโรช บัวศรี -- 2. ไว้อาลัยคุณขจร สุขพานิช / ตรี อมาตยกุล -- 3. พระมหาธรรมราชาที่ 2 / ม.ร.ว. ศุภวัฒน์ เกษมศรี -- 4. การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา -- 5. ตำนานมูลศาสนา วัดป่าแดง เชียงตุง / ประเสริฐ ณ นคร -- 6. งานด้านประวัติศาสตร์ของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช / ดำเนิร เลขะกุล -- 7. ข้าว : ต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / สนธิ เตชานันท์ -- 8. Ayudhaya and Manila / Pensri Duke -- 9. ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยจากเอกสารปอร์ตุเกส / ชูสิริ จามรมาน -- 10. การปฏิวัติ พ.ศ. 2231 / เฉลิม อยู่เวียงชัย -- 11. มันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ จากประสบการณ์ของผมและพี่จ๋วน / เณร สถาปัตย์ รุ่น 4 -- 12. รวบรวมผลงานของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช / นงลักษณ์ ชายหาด นิรมล คุณาพงศ์ศิริ รณพ ประวัติงาม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544