รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือวิชาการ.  (Text) (Text)

ศักดา โมกขมรรคกุล | เกษม สรศักดิ์เกษม | ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ | ประชุม โฉมฉาย | สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | ประสิทธิ์ เอกบุตร | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | ชิโอโนะ, ฮิโรชิ, ค.ศ. 1931- | สุเมธ ศิริคุณโชติ | พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล | เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ | ประกาศิต อิฐรัตน์ | วรเจตน์ ภาคีรัตน์
Call no.: K556 .ร54Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Description: 12, 201 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9745716286Subject(s): สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545กฎหมาย -- ปกิณกะLOC classification: K556 | .ร54
Contents:ผู้พิพากษากับความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี / ศักดา โมกขมรรคกุล -- วิชาชีพทนายความ / เกษม สรศักดิ์เกษม -- หลักนิติธรรม (rule of law) / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ -- หนี้ในกฎหมายโรมัน II : ลักษณะและความสำคัญของ commodatum, despositum และ pignus / ประชุม โฉมฉาย -- กฎหมายป้องกันการผูกขาด / สุธีร์ ศุภนิตย์ -- ระบบกฎหมายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) / ประสิทธิ์ เอกบุตร -- การบังคับรัฐและตัวแทนรัฐอันเป็นเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา / จตุรนต์ ถิระวัฒน์ -- ความแตกต่างของความคุ้มครองลูกจ้างจากเหตุของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม -- ข้อจำกัดอำนาจศาลในคดีปกครองญี่ปุ่น / Hirosho [i.e. Hiroshi] Shiono เขียน ; สุเมธ ศิริคุณโชติ แปล -- ข้อจำกัดว่าด้วยการสร้างหลักประกันแห่งหนี้ในกฎหมายไทย / พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล -- การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ / เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ -- สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (shareholder agreement) ในบริษัทมหาชน / ประกาศิต อิฐรัตน์ -- ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379002136613
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009175259
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009175267
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379009655888
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379011463487
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000972118
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000972126
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379000972167
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379000972191
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379000972183
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379000972241
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379000972274
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379000972282
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379000972290
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379000972159
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379000972225
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K556 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379000972233
รายการจองทั้งหมด: 0

ผู้พิพากษากับความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี / ศักดา โมกขมรรคกุล -- วิชาชีพทนายความ / เกษม สรศักดิ์เกษม -- หลักนิติธรรม (rule of law) / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ -- หนี้ในกฎหมายโรมัน II : ลักษณะและความสำคัญของ commodatum, despositum และ pignus / ประชุม โฉมฉาย -- กฎหมายป้องกันการผูกขาด / สุธีร์ ศุภนิตย์ -- ระบบกฎหมายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) / ประสิทธิ์ เอกบุตร -- การบังคับรัฐและตัวแทนรัฐอันเป็นเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา / จตุรนต์ ถิระวัฒน์ -- ความแตกต่างของความคุ้มครองลูกจ้างจากเหตุของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม -- ข้อจำกัดอำนาจศาลในคดีปกครองญี่ปุ่น / Hirosho [i.e. Hiroshi] Shiono เขียน ; สุเมธ ศิริคุณโชติ แปล -- ข้อจำกัดว่าด้วยการสร้างหลักประกันแห่งหนี้ในกฎหมายไทย / พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล -- การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ / เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ -- สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (shareholder agreement) ในบริษัทมหาชน / ประกาศิต อิฐรัตน์ -- ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544