รวมบทความทางวิชาการ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / บรรณาธิการ พนม เอี่ยมประยูร ; [เขียนโดย] สุรพล นิติไกรพจน์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | สุรพล นิติไกรพจน์ | การประชุมทางวิชาการเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (2540 : เพชรบุรี)
Call no.: KPT2720 .ร54Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2541Description: 188 หน้าNotes: แก้ไขเพิ่มเติมจากการประชุมทางวิชาการเรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. 2539 จัดโดยภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมรีเจนท์ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 10-12 ต.ค. 2540.ISBN: 9742823847Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยการกระทำในทางปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ร54
Contents:1. ปัญหาว่าด้วยขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / สุรพล นิติไกรพจน์ -- 2. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- 3. กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการทำคำสั่งทางปกครอง / รังสิกร อุปพงศ์ -- 4. การแสดงเหตุผลประกอบคำวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครอง (Motivation) ตามพระราชบัญญิติวิธีปฏิบัติราชการทางปครอง พ.ศ. 2539 / พนม เอี่ยมประยูร -- 5. การทบทวนคำสั่งทางปกครอง / ฤทัย หงส์สิริ -- 6. การบังคับตามนิติกรรมทางปกครอง / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- 7. มาตรการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- 8. การสิ้นสุดของคำสั่งทางปกครอง / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- 9. ข้อสรุปการประชุมเรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / พนม เอี่ยมประยูร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009686479
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009686974
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000984980
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 31/05/2022 31379000984998
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379000985086
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379000985094
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000985011
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379000985037
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379000985052
รายการจองทั้งหมด: 0

แก้ไขเพิ่มเติมจากการประชุมทางวิชาการเรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. 2539 จัดโดยภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมรีเจนท์ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 10-12 ต.ค. 2540.

1. ปัญหาว่าด้วยขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / สุรพล นิติไกรพจน์ -- 2. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- 3. กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการทำคำสั่งทางปกครอง / รังสิกร อุปพงศ์ -- 4. การแสดงเหตุผลประกอบคำวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครอง (Motivation) ตามพระราชบัญญิติวิธีปฏิบัติราชการทางปครอง พ.ศ. 2539 / พนม เอี่ยมประยูร -- 5. การทบทวนคำสั่งทางปกครอง / ฤทัย หงส์สิริ -- 6. การบังคับตามนิติกรรมทางปกครอง / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- 7. มาตรการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- 8. การสิ้นสุดของคำสั่งทางปกครอง / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- 9. ข้อสรุปการประชุมเรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / พนม เอี่ยมประยูร.

ชื่อเรื่องที่สัน: กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544