เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่าตอนที่ 1  (Text) (Text)

กรมศิลปากร
Call no.: DS562.ศ6 ร8Series: ประชุมพงศาวดาร ; ภาคที่ 69Publication: ธนบุรี, กรุงไทยการพิมพ์, 2506Description: 96 หน้าNotes: ศพ พันเอกนพ ถีติปริวัตร ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร 12 ธันวาคม 2506.Subject(s): นพ ถีติปริวัตร์, พ.อ. 2456-2506ถีติปริวัตร์ (นาม)พระนครศรีอยุธยา -- ประวัติศาสตร์LOC classification: DS562.ศ6 | ร8
Contents:จดหมายเหตุในรัชกาลที่ 1 -- กระบวนแห่พระทราย ครั้งรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ -- เริ่มก่อพระทราย ครั้งรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ -- จดหมายเหตุในรัชกาลที่ 3 -- ภาษีอากร -- ชำระความผู้ร้าย -- ทำทำนบกักน้ำไว้ทำนา -- รายงานการทำนา -- กระบือของหลวง -- ผู้ร้าย -- น้ำฝนต้นข้าว -- ชำระความ -- ชำระความ -- จัดซื้อข้าวขึ้นฉาง -- ชำระความ -- สารตราเรื่องชำระความ สั่งให้รังวัดบ้านใกล้เรือนเคียง -- ใบบอกเรื่องช้างล้ม -- ใบบอกเรื่องส่งดอกไม้สำหรับบูชาธรรม -- ใบบอกเรื่องจำนวนปืนที่มีอยู่ในหัวเมือง -- อากรสมพัตสร. จดหมายเหตุในรัชกาลที่ 4 -- บัญชีคนขึ้นไปปิดน้ำกรุงเก่า -- หมายบอกข้าราชการ ว่าด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ที่กรุงเก่า พระราชทานส่วนพระราชกุศล -- เสด็จพระราชดำเนินทรงปิดทองพระพักตร์พระพุทธรูป ใหญ่วัดพนัญเชิง -- สมโภชช้างพลายเล็บดำ -- หมายฉะบับก่อนเสด็จพระราช ทานพระกฐินพยุหยาตรา เมืองประทุม เมืองกรุงเก่า -- ขอแรงเลขที่ขึ้นจำนวนปีเถาะพายเรือแห่นำ -- เสด็จพยุหยาตราพระราชทานพระกฐิน เมืองประทุม กรุงเก่า เกณฑ์พายเรือแห่นำ -- ให้ข้าหลวงขึ้นไปเชิญพระองค์แสนณเมืองเชียงแตง -- เชิญพระพุทธรูปแต่วังจันทรเกษมกรุงเก่ามาไว้วัดเขมา -- ให้ซ่อมพระพุทธรูปวัดพนัญเชิง และวัดหน้าพระเมรุ -- ชำระความ -- กำหนดการที่จะแห่เทวรูปเขาตก -- การที่จะรับรองแห่แหนเทวรูปเขาตก. เสด็จก่อพระฤกษ์วัดเสนาสน์ และพระราชทานพระกฐิน วัดสุวรรณดาราม -- เร่งให้ทำตำหนักพลับพลาให้แล้วโดยเร็ว -- เสด็จก่อพระฤกษ์วัดชุมพลนิกายาราม -- ทรงปิดทองแผ่นอิฐ แผ่นศิลา ก่อพระฤกษ์พระพุทธ ไสยาสน์วัดเสนาสนาราม กรุงเก่า -- การปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดชุมพลนิกายาราม -- ทรงถวายกุฎีที่วัดเสนาสน์ -- เสด็จถวายธูปเทียนพระสงฆ์วัดชุมพลนิกายาราม -- จัดเรือรับพนักงานละครไปเล่นสมโภชในการปิดทอง พระพุทธรูปวัดชุมพลนิกายาราม -- ให้ขุดดินเหนียวบางขวดลงไปส่งกรุงเทพ ฯ -- ให้หาไม้ขอนสักยาวทำเสาธงปักในพระอารามหลวง -- ตำนานพระที่นั่งเกาะบางปอิน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1963 266550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379008830714
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS562.ศ6 ร8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379004944220
รายการจองทั้งหมด: 0

ศพ พันเอกนพ ถีติปริวัตร ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร 12 ธันวาคม 2506.

จดหมายเหตุในรัชกาลที่ 1 -- กระบวนแห่พระทราย ครั้งรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ -- เริ่มก่อพระทราย ครั้งรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ -- จดหมายเหตุในรัชกาลที่ 3 -- ภาษีอากร -- ชำระความผู้ร้าย -- ทำทำนบกักน้ำไว้ทำนา -- รายงานการทำนา -- กระบือของหลวง -- ผู้ร้าย -- น้ำฝนต้นข้าว -- ชำระความ -- ชำระความ -- จัดซื้อข้าวขึ้นฉาง -- ชำระความ -- สารตราเรื่องชำระความ สั่งให้รังวัดบ้านใกล้เรือนเคียง -- ใบบอกเรื่องช้างล้ม -- ใบบอกเรื่องส่งดอกไม้สำหรับบูชาธรรม -- ใบบอกเรื่องจำนวนปืนที่มีอยู่ในหัวเมือง -- อากรสมพัตสร.

จดหมายเหตุในรัชกาลที่ 4 -- บัญชีคนขึ้นไปปิดน้ำกรุงเก่า -- หมายบอกข้าราชการ ว่าด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ที่กรุงเก่า พระราชทานส่วนพระราชกุศล -- เสด็จพระราชดำเนินทรงปิดทองพระพักตร์พระพุทธรูป ใหญ่วัดพนัญเชิง -- สมโภชช้างพลายเล็บดำ -- หมายฉะบับก่อนเสด็จพระราช ทานพระกฐินพยุหยาตรา เมืองประทุม เมืองกรุงเก่า -- ขอแรงเลขที่ขึ้นจำนวนปีเถาะพายเรือแห่นำ -- เสด็จพยุหยาตราพระราชทานพระกฐิน เมืองประทุม กรุงเก่า เกณฑ์พายเรือแห่นำ -- ให้ข้าหลวงขึ้นไปเชิญพระองค์แสนณเมืองเชียงแตง -- เชิญพระพุทธรูปแต่วังจันทรเกษมกรุงเก่ามาไว้วัดเขมา -- ให้ซ่อมพระพุทธรูปวัดพนัญเชิง และวัดหน้าพระเมรุ -- ชำระความ -- กำหนดการที่จะแห่เทวรูปเขาตก -- การที่จะรับรองแห่แหนเทวรูปเขาตก.

เสด็จก่อพระฤกษ์วัดเสนาสน์ และพระราชทานพระกฐิน วัดสุวรรณดาราม -- เร่งให้ทำตำหนักพลับพลาให้แล้วโดยเร็ว -- เสด็จก่อพระฤกษ์วัดชุมพลนิกายาราม -- ทรงปิดทองแผ่นอิฐ แผ่นศิลา ก่อพระฤกษ์พระพุทธ ไสยาสน์วัดเสนาสนาราม กรุงเก่า -- การปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดชุมพลนิกายาราม -- ทรงถวายกุฎีที่วัดเสนาสน์ -- เสด็จถวายธูปเทียนพระสงฆ์วัดชุมพลนิกายาราม -- จัดเรือรับพนักงานละครไปเล่นสมโภชในการปิดทอง พระพุทธรูปวัดชุมพลนิกายาราม -- ให้ขุดดินเหนียวบางขวดลงไปส่งกรุงเทพ ฯ -- ให้หาไม้ขอนสักยาวทำเสาธงปักในพระอารามหลวง -- ตำนานพระที่นั่งเกาะบางปอิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544