พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
ธีระพล อรุณะกสิกร
Call no.: KPT3100.ก292542ก52 2542Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Description: 52 หน้าNotes: ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 39 ก.ISBN: 9742825416Subject(s): การประกอบวิชาชีพเวชกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3100.ก292542ก52 | 2542
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks KPT3100.ก292542ก52 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007359962
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks KPT3100.ก292542ก52 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007359970
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3100.ก292542ก52 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007359988
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3100.ก292542ก52 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007359996
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3100.ก28 2554 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และข้อบังคับแพทยสภา / KPT3100.ก29 2525 ก52 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม : ข้อบังคับ ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ฯลฯ ของแพทยสภา. KPT3100.ก292542ก52 2542 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 / KPT3100.ก292542ก52 2542 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 / KPT3100.ก292542ก52 2543 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 / KPT3100.ก292542ก52 2543 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 / KPT3100 .ว627 กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข /

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 39 ก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544