พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
ธีระพล อรุณะกสิกร
Call no.: KPT3529.ก28 2522Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Description: 16 หน้าISBN: 9742824037Subject(s): การสอบบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการตรวจสอบภายใน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3529.ก28 | 2522
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3529.ก28 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009106635
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT3529.ก28 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379001080879
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT3529.ก28 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379001080887
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3529.ก28 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001080812
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3529.ก28 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001080861
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3528 .ส729 2563 กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน / KPT3528 .ส729 2563 กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน / KPT3528 .ส73 2560 กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย / KPT3529.ก28 2522 พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 / KPT3529.ก312542ก4 2557 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 (ฉบับอ้างอิง) / KPT3529 .ค65 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยส่วนตัวของนายปรีชา เฉลิมวณิชย์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย ที่ 47/2547 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 266 กรณีการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภาเกี่ยวกับการเลือกและลงมติตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (คดีคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน). KPT3529 .ศ644 ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญในระบบนิติรัฐ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544