กฎหมายในรัชกาลที่ 5 / ผู้รวบรวม หลวงรัตนาญับ์ติ (เปล่ง เวภาระ).  (Text) (Text)

ไกรสี (เปล่ง, ขุนหลวง พระยา
Call no.: KPT134 .ก2 2541Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2541Description: 5 เล่มNotes: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจิตติ ติงศภัทิย์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2540.ISBN: 9748274691Subject(s): จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538ติงศภัทิย์ (นาม)กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติLOC classification: KPT134 | .ก2 2541
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009681165
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002344720
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002344738
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009875221
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002344753
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002344761
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009681173
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002344787
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002344795
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009681181
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002344811
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002344829
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002344845
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002344852
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1998 272234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map V.1 Not for Loan 31379002073113
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1998 272234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map V.5 Not for Loan 31379002073196
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1998 272234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map V. 2 Not for Loan 31379002073139
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1998 272234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map V. 3 Not for Loan 31379002073154
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1998 272234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map V. 4 Not for Loan 31379002073170
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001020925
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001020933
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001020941
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001020958
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001020966
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002344712
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001021139
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001021147
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001021154
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001021162
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002073121
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001021022
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001021030
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002073147
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001021048
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001021055
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002073162
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001021063
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001021071
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002073188
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001021089
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001021097
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002073204
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001021105
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT134 .ก2 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001021113
รายการจองทั้งหมด: 0

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจิตติ ติงศภัทิย์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2540.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544