อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2541.  (Text) (Text)

Call no.: DS570.45.ส73 อ38Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541Description: 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบSubject(s): สุทธสิริโสภา, พระองค์เจ้า, 2464-2541LOC classification: DS570.45.ส73 | อ38
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1998 273177 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379014954748
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS570.45.ส73 อ38 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379001096818
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.45.ส73 อ38 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001096826
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
DS570.45.ส73 อ37 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา. DS570.45.ส73 อ37 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา. DS570.45.ส73 อ38 อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2541. DS570.45.ส73 อ38 อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2541. DS570.45.อ63 ล36 มณีในอาทิตย์ / DS570.45.อ63 ล36 มณีในอาทิตย์ / DS570.98.ท9 ก64 รายงานการสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ไทย /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: สุทธิสิริโสภา.

ชื่อเรื่องที่สัน: อนุสรณ์พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544