ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหาร / [สรุปและเรียบเรียงโดย] เมทินี พงษ์เวช.  (Text) (Text)

เมทินี พงษ์เวช
การสัมมนาเรื่อง "ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหาร" (2540 : กรุงเทพฯ)
Call no.: JQ1746.ฮ13น6 ม73Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2541Description: 63 หน้าNotes: รายงานการสัมมนาเรื่อง "ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหาร" วันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 ณ ห้องประชุม 4 ตึกองค์การสหประชาชาติ.Subject(s): นักบริหารสตรี -- ไทย -- การประชุมสตรีในราชการพลเรือน -- ไทย -- การประชุมสิทธิสตรี -- ไทย -- การประชุมLOC classification: JQ1746.ฮ13น6 | ม73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13น6 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001178103
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13น6 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001178111
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13น6 ก64 การพัฒนารูปแบบการจัดระบบนักบริหารระดับสูง (senior executive service) ที่เหมาะสมสำหรับราชการพลเรือนไทย : JQ1746.ฮ13น6 ค72 คุยกับ อ.ปค. / JQ1746.ฮ13น6 ม73 ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหาร / JQ1746.ฮ13น6 ม73 ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหาร / JQ1746.ฮ13น6 อ64 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับสูงในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน = The executive development program in Thailand : a case study of Civil Service Commission / JQ1746.ฮ13น6 อ64 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับสูงในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน = The executive development program in Thailand : a case study of Civil Service Commission / JQ1746.ฮ13บ4 2506 จดหมายข่าวการสัมมนาพัฒนากรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ระหว่างวัยที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2506.

รายงานการสัมมนาเรื่อง "ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหาร" วันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 ณ ห้องประชุม 4 ตึกองค์การสหประชาชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544