รูปแบบและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / โดย พูนศักดิ์ ไวสำรวจ.  (Text) (Text)

พูนศักดิ์ ไวสำรวจ
Call no.: JQ1743.ฮ9 พ73Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 75 หน้าNotes: เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย.ISBN: 9748196135Subject(s): การแก้ไขรัฐธรรมนูญ -- ไทยงานวิจัย / Researchสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: JQ1743.ฮ9 | พ73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room JQ1743.ฮ9 พ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015367486
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JQ1743.ฮ9 พ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379006323282
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 พ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006323274
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 พ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379006323324
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 พ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379006323290
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 พ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006323308
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/99599 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006323316
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1743.ฮ9 ท93 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา พ.ศ. 2517. JQ1743.ฮ9 พ62 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 "โอกาสและความคาดหวังในเชิงปฏิรูปการเมือง" / JQ1743.ฮ9 พ73 รูปแบบและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / JQ1743.ฮ9 พ73 รูปแบบและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / JQ1743.ฮ9 ร64 รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร / JQ1743.ฮ9 ร64 รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร / JQ1743.ฮ9 ร6453 รายงานผลสรุปโครงการรับฟังความคิดเห็นภาคองค์การธุรกิจเอกชน /

เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย.

คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544