การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : รายงานเบื้องต้น = Community participation in providing care, services and activities for Thai elderly / มาลินี วงษ์สิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, อัจฉรา เอ๊นซ์.  (Text) (Text)

มาลินี วงษ์สิทธิ์
ศิริวรรณ ศิริบุญ | อัจฉรา เอ๊นซ์
Call no.: HV1484.ท92 ม63Series: เอกสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์): หมายเลข 263/41.Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Description: 184 หน้าISBN: 9746351524Subject(s): ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ไทยผู้สูงอายุ -- ไทย -- ภาวะสังคมผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทยLOC classification: HV1484.ท92 | ม63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HV1484.ท92 ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001260257
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001114769
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001114777
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HV1484.ท92 ป45 ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชน : HV1484.ท92 พ56 2558 การวิเคราะห์การนำนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ / HV1484.ท92 พ63 การจัดบริการสังคมสำหรับผู้สูงอายุลักษณะหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชน ตามทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง = HV1484.ท92 ม63 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : HV1484.ท92 ม63 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : HV1484.ท92 ม442 2553 การบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนไทย = HV1484.ท92 ม625 2550 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ = Standard welfare of the elderly /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544