การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : รายงานเบื้องต้น = Community participation in providing care, services and activities for Thai elderly / มาลินี วงษ์สิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, อัจฉรา เอ๊นซ์.  (Text) (Text)

มาลินี วงษ์สิทธิ์
ศิริวรรณ ศิริบุญ | อัจฉรา เอ๊นซ์
Call no.: HV1484.ท92 ม63Series: เอกสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์): หมายเลข 263/41.Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Description: 184 หน้าISBN: 9746351524Subject(s): ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ไทยผู้สูงอายุ -- ไทย -- ภาวะสังคมผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทยLOC classification: HV1484.ท92 | ม63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HV1484.ท92 ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001260257
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001114769
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001114777
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HV1484.ท92 พ56 2558 การวิเคราะห์การนำนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ / HV1484.ท92 พ63 การจัดบริการสังคมสำหรับผู้สูงอายุลักษณะหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชน ตามทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง = HV1484.ท92 ม63 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : HV1484.ท92 ม63 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : HV1484.ท92 ม442 2553 การบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนไทย = HV1484.ท92 ม625 2550 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ = Standard welfare of the elderly / HV1484.ท92 ร63 รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาความต้องการและทัศนคติ ของผู้สูงอายุที่มาขอรับบริการ ณ ตึกตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544