รายงานการวิจัยทิศทางการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรม ในทศวรรษหน้า = The direction of man power planning for justice system in the next decade / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ.  (Text) (Text)

จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502-
Call no.: KPT1604 .จ73Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Description: ก-ช, 213, [28] หน้า : ภาพประกอบISBN: 9747825856Subject(s): ศาล -- ไทย -- ข้าราชการและพนักงานการวางแผนกำลังคน -- ไทยLOC classification: KPT1604 | .จ73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1604 .จ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001187955
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1604 .จ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001187963
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT1600 .น63 ความรู้และแนวปฏิบัติงานการคดีสำหรับนิติกร / KPT1600 .อ622 2554 การสร้างและพัฒนา "ฅน" ยุติธรรม / KPT1604.ก28 2540 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 พร้อมกฎกระทรวง ประกาศคณะอนุกรรมการตุลาการ / KPT1604 .จ73 รายงานการวิจัยทิศทางการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรม ในทศวรรษหน้า = KPT1604 .น653 2554 โครงการพัฒนา Law Clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม : KPT1610 .ค36 ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว รุ่นที่ 3 2537-2540 / KPT1610 .ค366 2563 วิพากษ์นักกฎหมายไทย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544