โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / [จัดโดย] คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (Text) (Text)

การประชุมทางวิชาการเรื่องโลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม (2541 กรุงเทพฯ)
สมัย อาภาภิรม | พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ | สุริชัย หวันแก้ว | อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2494- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
Call no.: JA35 2541 .ก64Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2541Description: 5 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): รัฐศาสตร์ -- การประชุมสังคมศาสตร์ -- ไทย -- การประชุมไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุมLOC classification: JA35 2541 | .ก64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35 2541 .ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379001123455
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35 2541 .ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379001123463
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35 2541 .ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011899649
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
J681.ส66 ว6 2560 รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ. JA26.ท9 ธ44 2542 รายงานโครงการธนาคารข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ... / JA35 2541 .ก64 โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / JA35 2541 .ก64 โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / JA35 2541 .ก64 โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / JA35.5 .ก64 รัฐประศาสนศาสตร์กับการเสริมสร้างพลังประชาชน : JA35.5 .ก643 ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด :

ล. 1: การจัดการปกครอง = Governance.

ล. 2: โลกาภิวัตน์ = Globalization.

ล. 3: การจัดการปกครองกับชนบทและท้องถิ่น.

ล. 4: เปิดโลกสังคมศาสตร์ / [แปลโดย] สมัย อาภาภิรม, พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ; สุริชัย หวันแก้ว แปลและบรรณาธิการ.

ล. 4 แปลจาก: Open the social sciences.

ล. 5: รายงานผลการวิจัยพัฒนาการรัฐศาสตร์ ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา / อนุสรณ์ ลิ่มมณี.

ชื่อเรื่องที่ปกนอก ล. 5: พัฒนาการของรัฐศาสตร์ไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544