โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / [จัดโดย] คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (Text) (Text)

การประชุมทางวิชาการเรื่องโลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม (2541 กรุงเทพฯ)
สมัย อาภาภิรม | พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ | สุริชัย หวันแก้ว | อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2494- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
Call no.: JA35 2541 .ก64Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2541Description: 5 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): รัฐศาสตร์ -- การประชุมสังคมศาสตร์ -- ไทย -- การประชุมไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุมLOC classification: JA35 2541 | .ก64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35 2541 .ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379001123455
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35 2541 .ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379001123463
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35 2541 .ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011899649
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JA26.ท9 ธ44 2542 รายงานโครงการธนาคารข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ... / JA35 2541 .ก64 โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / JA35 2541 .ก64 โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / JA35 2541 .ก64 โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / JA35.5 .ก64 รัฐประศาสนศาสตร์กับการเสริมสร้างพลังประชาชน : JA35.5 .ก643 ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด : JA35.5 .ก644 ล. 2 เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 /

ล. 1: การจัดการปกครอง = Governance.

ล. 2: โลกาภิวัตน์ = Globalization.

ล. 3: การจัดการปกครองกับชนบทและท้องถิ่น.

ล. 4: เปิดโลกสังคมศาสตร์ / [แปลโดย] สมัย อาภาภิรม, พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ; สุริชัย หวันแก้ว แปลและบรรณาธิการ.

ล. 4 แปลจาก: Open the social sciences.

ล. 5: รายงานผลการวิจัยพัฒนาการรัฐศาสตร์ ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา / อนุสรณ์ ลิ่มมณี.

ชื่อเรื่องที่ปกนอก ล. 5: พัฒนาการของรัฐศาสตร์ไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544