รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมาย ในการจัดองค์กรในภาคมหาชน : ความเป็นไปได้และแนวทางในการตรากฎหมาย จัดตั้งองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ = Restructuring of public organization : possibility and guidelines for legislation establishing public entities which are neither government agencies nor state enterprise / โดย สุรพล นิติไกรพจน์.  (Text) (Text)

สุรพล นิติไกรพจน์
Call no.: KPT2877 .ส74Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541Description: 8, 250 แผ่นSubject(s): องค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2877 | .ส74
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2877 .ส74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001111039
รายการจองทั้งหมด: 1
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2877 .ส73 ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน / KPT2877 .ส73 ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน / KPT2877 .ส73 ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน / KPT2877 .ส74 รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมาย ในการจัดองค์กรในภาคมหาชน : KPT2877 .ส74 รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมาย ในการจัดองค์กรในภาคมหาชน : KPT2898 .ก63 ทิศทางการปฏิบัติและกฎหมายฝ่ายปกครอง / KPT2898 .ก254 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544