สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทาน พระยาอนุมานราชธน.  (Text) (Text)

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา, 2406-2490
อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512
Call no.: AC159 .น4 2521Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2521Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติมDescription: 5 เล่ม. ภาพประกอบSubject(s): นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระยา, 2406-2490ภาษาไทยภาษาศาสตร์ความรู้ทั่วไปวรรณกรรมไทยกกุธภัณฑ์ -- ไทยไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณีLOC classification: AC159 | .น4 2521
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC159 .น4 2521 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379005163481
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC159 .น4 2521 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379005163457
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC159 .น4 2521 ล.3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379005163440
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC159 .น4 2521 ล.4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379005163424
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC159 .น4 2521 ล.5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379005163432
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks AC159 .น4 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006131305
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks AC159 .น4 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379004840204
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
AC159 .น4 2521 ล.1 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทาน พระยาอนุมานราชธน. AC159 .น4 2521 ล.2 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทาน พระยาอนุมานราชธน. AC159 .น4 2521 ล.3 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทาน พระยาอนุมานราชธน. AC159 .น4 2521 ล.4 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทาน พระยาอนุมานราชธน. AC159 .น4 2521 ล.5 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทาน พระยาอนุมานราชธน. AC159 .น4 ล. 1 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทานพระยาอนุมานราชธน. AC159 .น4 ล. 1 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทานพระยาอนุมานราชธน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544