ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 / กิตติศักดิ์ ปรกติ.  (Text) (Text)

กิตติศักดิ์ ปรกติ
Call no.: JQ1745 .ก985Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Description: 151 หน้าISBN: 9742824355Subject(s): ระบบราชการ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองสิทธิพลเมือง -- ไทยLOC classification: JQ1745 | .ก985
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379001169417
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001169425
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009685604
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001169409
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379001169490
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001169359
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001169367
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379001169433
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379005790432
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379001169458
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379001169466
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 16 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 21/05/2022 31379001169474
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ก985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379001169482
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745 .ก976 พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย / JQ1745 .ก983 เหลียวหน้าแลหลัง : JQ1745 .ก985 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 / JQ1745 .ก985 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 / JQ1745 .ก985 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 / JQ1745 .ก987 2552 การเมืองการปกครองของไทย (901-106) = Thai government and politics / JQ1745 .ก987 2552 การเมืองการปกครองของไทย (901-106) = Thai government and politics /

ชื่อเรื่องที่สั้น: สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544