พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพุทธศักราช 2472 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
ธีระพล อรุณะกสิกร
Call no.: KPT4660.ก29 2472 ก52Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Description: 12 หน้าISBN: 9742824363Subject(s): การส่งผู้ร้ายข้ามแดน -- ไทยLOC classification: KPT4660.ก29 2472 | ก52
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4660.ก29 2472 ก52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009112898
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT4660.ก29 2472 ก52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001168781
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4660.ก29 2472 ก52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379001168823
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4657 .ส456 2558 การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ปรับปรุงใหม่ตาม ป. วิ. อาญา แก้ไขล่าสุด ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2548 / KPT4657 .ส733 การปล่อยชั่วคราวโดยศาล : ศึกษาความเสมอภาคที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว = Bail by the court : the study of equality to be bail / KPT4660.ก23 2543 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ.-- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ.-- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.-- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / KPT4660.ก29 2472 ก52 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพุทธศักราช 2472 / KPT4660 .ก64 การส่งผู้ร้ายข้ามแดน = Extradition : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / KPT4660.ก312551ก4 2554 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 = KPT4660 .ต556 2557 คำอธิบายพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 : หลักกฎหมายและทางปฏิบัติ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544