การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง.  (Text) (Text)

ประภาส ปิ่นตบแต่ง
Call no.: HN700.592.ข3 ป46Series: โครงการหนังสือเล่ม (มหาวิทยาลัยเกริก. ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา): อันดับที่ 14.Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2541 [1998]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 18, 252 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9747137747Subject(s): สมัชชาคนจนขบวนการสังคม -- ไทยLOC classification: HN700.592.ข3 | ป46
Contents:บทนำ การเมืองบนท้องถนน - - บทที่ 1 พัฒนาการความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในชนบท - - บทที่ 2 เดินขบวนกับขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม - - บทที่ 3 สมัชชาคนจน กำเนิดและพัฒนาการ - - บทที่ 4 องค์กรการเคลื่อนไหวสมัชชาคนจน - - บทที่ 5 บริบทแวดล้อมการพัฒนาองค์กร - - บทที่ 6 การเมืองของคนจน - - บทที่ 7 ผลลัพธ์จากการเคลื่อนไหวต่อสู้ - - บทที่ 8 วิเคราะห์และบทสรุป
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ 31379002088418
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ 31379002428747
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ 31379008521651
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ 31379009419046
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ 31379009131229
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ 31379009131237
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ 31379009131245
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ 31379009131252
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ 31379009131260
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ 31379009131278
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ 31379009131286
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ 31379009131294
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ 31379001164236
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ยืมออก 06/11/2020 31379001164228

รม.621 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ 31379001164277
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ 31379001164202
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379001164210
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.592.ข3 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ 31379001164269
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HN700.55.ฮ9พ6 ม626 2554 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยการปฏิวัติการศึกษาและการพัฒนาชนบท : HN700.58.ก4 ก64 รายงานการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องกรุงเทพฯ คดีศึกษา ร.ศ. 211 : HN700.592.ข3 ข34 ขบวนการประชาสังคมไทย : HN700.592.ข3 ป46 การเมืองบนท้องถนน : HN700.592.ข3 ส43 องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์กับกระบวนการทางสังคมบนฐานความรู้-ปัญญา : HN700.592.ค7 ม54 รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง สื่อมวลชนและวงการบันเทิงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2528. HN700.592.จ6 ก64 การนำ จปฐ. มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต.

บทนำ การเมืองบนท้องถนน - - บทที่ 1 พัฒนาการความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในชนบท - - บทที่ 2 เดินขบวนกับขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม - - บทที่ 3 สมัชชาคนจน กำเนิดและพัฒนาการ - - บทที่ 4 องค์กรการเคลื่อนไหวสมัชชาคนจน - - บทที่ 5 บริบทแวดล้อมการพัฒนาองค์กร - - บทที่ 6 การเมืองของคนจน - - บทที่ 7 ผลลัพธ์จากการเคลื่อนไหวต่อสู้ - - บทที่ 8 วิเคราะห์และบทสรุป

ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: การเมืองของขบวนการชาวบ้าน ด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544