การฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย / วราภรณ์ อาษาพร.  (Text) (Text)

วราภรณ์ อาษาพร
Call no.: KPT1147 .ว46Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2541Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 170 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9743405682Subject(s): การฟื้นตัวบริษัท -- ไทยล้มละลาย -- ไทยLOC classification: KPT1147 | .ว46
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT1147 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001270389
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1147 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001270355
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1147 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001270363
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1147 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379001270439
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1147 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379001270447
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1147 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379001270454
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1147 .ช725 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กับการแก้ปัญหาหนี้สินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศาลล้มละลายกลาง = KPT1147 .ช726 ปัจจัยหลักของแผนฟื้นฟูกิจการที่ดี : KPT1147 .ช7265 ผลกระทบของกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลางที่มีต่อกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = KPT1147 .ว46 การฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย / KPT1147 .ว62 คำอธิบายกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ = KPT1147 .ส73 คำอธิบายกฎหมายฟื้นฟูกิจการ (พ.ร.บ. ล้มละลายมาตรา 90/1-มาตรา 90/90) / KPT1147 .ส73 คำอธิบายกฎหมายฟื้นฟูกิจการ (พ.ร.บ. ล้มละลายมาตรา 90/1-มาตรา 90/90) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544