โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี / วราภรณ์ สามโกเศศ.  (Text) (Text)

วรากรณ์ สามโกเศศ
Call no.: HC445 .ว46Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541-Description: เล่มNotes: รวมข้อเขียนจากคอลัมน์ "อาหารสมอง" ในมติชนสุดสัปดาห์และมติชนรายวัน และคอลัมน์ "ระดมสมอง" ในประชาชาติธุรกิจ.; ล. 4 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ขาดทุนคือกำไร.; ล. 5 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ถูกสุดคือแพงสุด.; ล. 6 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง.; ล. 7 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: สนุกกับของไม่ฟรี.; ล. 8 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: เงินทองของมายา.; ล. 1 รวมฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 6 2542.ISBN: 9743212744 (ล. 1); 9743216286 (ล. 1 : 2542); 9743217711 (ล. 2); 9743224955 (ล. 3); 9743229663 (ล. 4); 9743233687 (ล. 5); 9743233989 (ล. 5 : 2548); 9789743239267 (ล. 6); 9789743239250 (ล. 7); 9789740205470 (ล. 8)Subject(s): เศรษฐศาสตร์ -- ปกิณกะไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- ปกิณกะLOC classification: HC445 | .ว46
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009424434
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010856574
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007693238
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379008668635
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002440742
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002362854
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379002218767
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007637326
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002440759
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002362862
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009140642
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009140659
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009428021
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009694747
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009694754
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011160992
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011161008
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010255041
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010255058
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011564763
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011213809
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011564870
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013050779
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011564771
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011564888
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009694770
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009140667
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379001971978
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011564789
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011564896
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010255066
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009140675
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010255074
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009694762
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379001971960
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ว46 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379001211656
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล .1 ห้ามยืม 31379012932878
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379013050761

วส 212

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009205775
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009205783
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009140584

วส 310

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009140592
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009694697
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010254978
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010254960
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011564680
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 2 ยืมออก 31/01/2022 31379011564698
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011564797
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011564805
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001211615
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011564748
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379014501721
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมข้อเขียนจากคอลัมน์ "อาหารสมอง" ในมติชนสุดสัปดาห์และมติชนรายวัน และคอลัมน์ "ระดมสมอง" ในประชาชาติธุรกิจ.

ล. 4 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ขาดทุนคือกำไร.

ล. 5 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ถูกสุดคือแพงสุด.

ล. 6 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง.

ล. 7 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: สนุกกับของไม่ฟรี.

ล. 8 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: เงินทองของมายา.

ล. 1 รวมฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 6 2542.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544