มองการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นผ่านนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี 2475-2538 / ปธาน สุวรรณมงคล.  (Text) (Text)

ปธาน สุวรรณมงคล
Call no.: DOC .ป366ม52Publication: [นนทบุรี] : โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2538Description: 36 หน้าSubject(s): การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ป366ม52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379001195727
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
DOC .ป264ผ833 แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ / DOC .ป264ร638 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2541 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2544. DOC .ป363ป844 แปรรูป ปตท. ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการผูกขาด ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน. DOC .ป366ม52 มองการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นผ่านนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี 2475-2538 / DOC .ป469ป26 ปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ / DOC .ป469ป26 ปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ / DOC .ป742ก63 การจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544