รายงานการศึกษา วิเคราะห์เรื่อง ความสอดคล้องของกฎหมายไทย กับกฎเกณฑ์ของแกตต์ / โดย ศิรินารถ ใจมั่น.  (Text) (Text)

ศิรินารถ ใจมั่น
Call no.: KPT3272.ก44 ศ64Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์, 2537Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)Subject(s): ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (ค.ศ. 1947)กฎหมายอุตสาหกรรม -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยLOC classification: KPT3272.ก44 | ศ64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3272.ก44 ศ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004001070
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3272.ก44 ศ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379004524816
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3249 .ค492 2551 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / KPT3249 .ย532 2558 นโยบายและกฎหมายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / KPT3257 .ก964 2553 การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด : KPT3272.ก44 ศ64 รายงานการศึกษา วิเคราะห์เรื่อง ความสอดคล้องของกฎหมายไทย กับกฎเกณฑ์ของแกตต์ / KPT3272 .ข63 2553 ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 : KPT3272 .ว67 101 คำถาม เกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน (พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) / KPT3272 .ส73 กฎหมายอุตสาหกรรม /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544