คำอธิบายกฎหมายการคลัง : พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลัง และการงบประมาณ / สมคิด เลิศไพฑูรย์.  (Text) (Text)

สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-
Call no.: KPT2724.ก5 ส43 2541Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Description: 493 หน้าISBN: 9748904679Subject(s): การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยงบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2724.ก5 | ส43 2541
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2724.ก5 ส43 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009679128
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2724.ก5 ส43 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 ยืมออก 31/05/2022 31379012241494
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2724.ก5 ส43 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001312389
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT2724.ก5 ส43 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 27/06/2022 31379014397021
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT2724.ก5 ส43 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Professor Sangvian Indaravijaya Library ตั้งแต่วันที่ 31/05/2022 31379001312454
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT2724.ก5 ส43 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379001312470
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/55300 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379001312462
Book Book Pridi Banomyong Library
Book Bank KPT2724.ก5 ส43 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Thammasat Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 27/06/2022 31379001547679
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2506 .ส42 กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน / KPT2724.ก5 ส43 คำอธิบายกฎหมายการคลัง พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ / KPT2724.ก5 ส43 2539 คำอธิบายกฎหมายการคลัง : พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลัง และงบประมาณ / KPT2724.ก5 ส43 2541 คำอธิบายกฎหมายการคลัง : พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลัง และการงบประมาณ / KPT2877 .ส73 ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน / KPT2928.ก352545ก4 2548 กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) จังหวัดเลย / KPT3190.ก67 ก64 กฎหมายเศรษฐกิจกับการพัฒนา :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544