วิธีไล่สายกฎหมายอาญา / วินัย เลิศประเสริฐ.  (Text) (Text)

วินัย เลิศประเสริฐ
Call no.: K5097 .ว62 2541Series: ศึกษากฎหมายแนวใหม่Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2541-2544Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, เพิ่มเติมDescription: 4 เล่มNotes: ตั้งแต่ปี 2552 ทำรายการบรรณานุกรมแยกแต่ละเล่ม.Subject(s): กฎหมายอาญา -- ไทย -- การตีความและการแปลความหมายกฎหมายอาญา -- ไทยLOC classification: K5097 | .ว62 2541
Incomplete contents:-- ล. 3 ภาคชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์ ลหุโทษ
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009239295
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 12 ยืมออก 31/05/2022 31379009239303
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009239311
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009239329
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 ยืมออก 31/05/2022 31379009239337
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009239345
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 ยืมออก 31/05/2022 31379009239352
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009239360
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009239378
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 10 ยืมออก 31/05/2022 31379009239386
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009239394
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 12 ยืมออก 31/05/2022 31379009239402
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก รับโอนจากห้องสมุดสัญญา (12มิย62) 31/05/2022 31379001311423
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก รับโอนจากห้องสมุดสัญญา (12มิย62) 31/05/2022 31379008871163
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
รับโอนจากห้องสมุดสัญญา (12มิย62) 31379007667026
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ยืมออก รับโอนจากห้องสมุดสัญญา (12มิย62) 31/05/2022 31379008871270
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379007666986
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 ยืมออก 31/05/2022 31379007666994
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379008871130
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379001311407
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379008871221
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 2 ยืมออก 31/05/2022 31379008871239
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 9 ยืมออก 31/05/2022 31379007667067
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007667075
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008871205
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379001311464
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 8 ยืมออก 16/06/2022 31379008871296
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 9 ยืมออก 31/05/2022 31379008871304
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002381920
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 ยืมออก 17/04/2019 31379002382795
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 ยืมออก 16/06/2022 31379008871171
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5097 .ว62 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001311431
รายการจองทั้งหมด: 0

ตั้งแต่ปี 2552 ทำรายการบรรณานุกรมแยกแต่ละเล่ม.

-- ล. 3 ภาคชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์ ลหุโทษ

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544