รายงานการวิจัยบรรณนิทัศน์เศรษฐกิจประเทศไทย พ.ศ. 2500-2525 = Annotated bibliography on the Thai economy, 1957-1982 / ผู้อำนวยการโครงการ ปราณี ทินกร ; คณะผู้วิจัย นริศ ชัยสูตร ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ปราณี ทินกร, 2492- | นริศ ชัยสูตร, 2498- | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล | เยาวเรศ ทับพันธุ์ | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491-
Call no.: Z7164.ศ7 ร6Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันไทยคดีศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530-Description: 11 เล่มSubject(s): ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- สาระสังเขปLOC classification: Z7164.ศ7 | ร6
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002328392
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002328400
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379003847861
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 6 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379003847994
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 6 ต. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379003847978
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004348372
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 9 ภ. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004348380
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 9 ภ. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004348406
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004348448
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006885827
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003848059
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 9 ภ. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003848047
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003847812
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7164.ศ7 ร6 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379004348463
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21434 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008582109
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21435 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379006129572
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/22033 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379006885686
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6583 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379006885702
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/8425 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379008331192
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/8426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379008582083
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/18595 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379006885694
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21587 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379008582091
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/74774 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379008331283
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/18882 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ยืมออก 18/05/2023 31379006885710
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/23182 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379006133897
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/23183 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ยืมออก 18/05/2023 31379008582117
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6477 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379006885801
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21972 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379006885793
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/145244 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
w'08 31379006885744
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/30646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379004797024
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/145507 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379006885728
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/25018 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 พร้อมให้บริการ
31379008581804
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79409 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 พร้อมให้บริการ
31379006870837
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/165823 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008451420
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/165790 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005051538
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/18534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 1 พร้อมให้บริการ
31379006885769
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/18633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 2 พร้อมให้บริการ
31379006885785
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/19040 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379006885777
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/19019 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 2 พร้อมให้บริการ
31379006885660
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/19173 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 2 พร้อมให้บริการ
31379006885645
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/19230 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 2 พร้อมให้บริการ
31379008581325
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/19423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 1 พร้อมให้บริการ
31379006885678
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 1 พร้อมให้บริการ
31379008594823
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/25348 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ต. 1 พร้อมให้บริการ
31379006885652
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/165791 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005051454
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6339 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006885819
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6340 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ภ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008331275
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/78390 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ภ. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379008331184
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121674 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002753292
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/124137 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ภ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002753300
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

ล. 2: เศรษฐศาสตร์ปริมาณและข้อมูลเชิงปริมาณ / ปราณี ทินกร.

ล. 3: เศรษฐศาสตร์การเงิน / นริศ ชัยสูตร.

ล. 5: เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ / ปราณี ทินกร.

ล. 6: เศรษฐศาสตร์การพัฒนา / นริศ ชัยสูตร.

ล. 7: เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ / นิพนธ์ พัวพงศกร.

ล. 8: เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม / วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล.

ล. 9: เศรษฐศาสตร์การเกษตร / เยาวเรศ ทับพันธุ์.

ล. 10: เศรษฐศาสตร์มโนสารเร่ / นริศ ชัยสูตร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544