การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / ผู้เขียน ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์.  (Text) (Text)

ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
Call no.: Z1003.5 .ศ45 2542Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2542Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 181 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9740846645Subject(s): หนังสือและการอ่านการอ่านLOC classification: Z1003.5 | .ศ45 2542
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks Z1003.5 .ศ45 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001324095
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks Z1003.5 .ศ45 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001324103
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks Z1003.5 .ศ45 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001324111
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks Z1003.5 .ศ45 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001324129
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks Z1003.5 .ศ45 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001324137
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks Z1003.5 .ศ45 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379001324145
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
Z1003.5 .ร633 2556 รายงานการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร / z1003.5 .ว6 การศึกษาสภาพการอ่านและเปรียบเทียบความสนใจในการอ่านระหว่างเด็กหูหนวก กับเด็กปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Z1003.5 .ว33 ความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Z1003.5 .ศ45 2542 การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / Z1003.5 .ศ45 2542 การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / Z1003.5 .ศ65 การณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Z1003.5 .ศ587 ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำหนังสืออ่านเพื่อป้องกันการลืมหนังสือ ปี 2523-2524 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544