โครงการวิจัยชุด:การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Research series : economic and political development in Southeast Asia / [บรรณาธิการโดย] หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี.  (Text) (Text)

สีดา สอนศรี | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2489- | ชัยโชค จุลศิริวงศ์ | โคริน เฟื่องเกษม | วิทยา สุจริตธนารักษ์, 2482- | ธีระ นุชเปี่ยม | สุรชัย ศิริไกร, 2492- | ศรีประภา เพชรมีศรี | พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์, ม.ล
Call no.: JQ96.ก5 ค94Publication: [ปทุมธานี] : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, 2541Description: 10 เล่ม : แผนที่Subject(s): อินโดนีเซีย -- การเมืองและการปกครองอินโดนีเซีย -- ภาวะเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การเมืองและการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะเศรษฐกิจไทย -- การเมืองและการปกครองไทย -- ภาวะเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ -- การเมืองและการปกครองฟิลิปปินส์ -- ภาวะเศรษฐกิจมาเลเซีย -- การเมืองและการปกครองมาเลเซีย -- ภาวะเศรษฐกิจสิงคโปร์ -- ภาวะเศรษฐกิจสิงคโปร์ -- การเมืองและการปกครองกัมพูชา -- การเมืองและการปกครองกัมพูชา -- ภาวะเศรษฐกิจลาว -- การเมืองและการปกครองลาว -- ภาวะเศรษฐกิจเวียดนาม -- การเมืองและการปกครองเวียดนาม -- ภาวะเศรษฐกิจพม่า -- การเมืองและการปกครองพม่า -- ภาวะเศรษฐกิจLOC classification: JQ96.ก5 | ค94
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้

รายการนี้มีรายการฉบับพิมพ์ (127)คลิกที่นี่เพื่อดูทั้งหมด

Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
2555/173687 โครงการวิจัยชุด:การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Research series : economic and political development in Southeast Asia / 2555/173688 โครงการวิจัยชุด:การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Research series : economic and political development in Southeast Asia / 2555/173689 โครงการวิจัยชุด:การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Research series : economic and political development in Southeast Asia / 2555/173690 โครงการวิจัยชุด:การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Research series : economic and political development in Southeast Asia / 2555/173691 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ 2555/173696 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พร้อมด้วยคำถาม-แนวตอบ. 2555/173702 กลางคลื่นกระแสกาล :

ล. 1: การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

ล. 2: การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองฟิลิปินส์ / สีดา สอนศรี.

ล. 3: การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองมาเลเซีย / ชัยโชค จุลศิริวงศ์.

ล. 4: การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองสิงคโปร์ / โคริน เฟื่องเกษม.

ล. 5: การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองอินโดนีเซีย / วิทยา สุจริตธนารักษ์.

ล. 6: การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองกัมพูชา / ธีระ นุชเปี่ยม.

ล. 7: การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองลาว / สุรชัย ศิริไกร.

ล. 8: การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองเวียดนาม / ศรีประภา เพชรมีศรี.

ล. 9: การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองพม่า / ม.ล. พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์.

ล. 10: การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ดรรชนี / สีดา สอนศรี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544