ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / อำพน เจริญชีวินทร์.  (Text) (Text)

อำพน เจริญชีวินทร์
Call no.: KPT770 .อ64 2541Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติ่ม]Description: 96 หน้าSubject(s): มรดกและการรับมรดก -- ไทยพินัยกรรม -- ไทยLOC classification: KPT770 | .อ64 2541
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379001334276
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001334284
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379001334292
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001334227
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001334300
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379002329077
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379002329085
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002329093
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379002329101
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001334219
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001334235
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .อ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001334243
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT770 .ส56 2547 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก / KPT770 .อ64 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / KPT770 .อ64 2541 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / KPT770 .อ64 2541 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / KPT770 .อ64 2541 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / KPT770 .อ64 2541 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / KPT770 .อ626 2557 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544