ประมวลรัษฎากรปี 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง และคำพิพากษาฎีกาย่อที่สำคัญ / รวบรวมโดย กลุ่มนิติกร.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
กลุ่มนิติกร
Call no.: KPT3544 2542Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2542Description: 23, 777 หน้าSubject(s): รัษฎากร -- ไทยภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3544 | 2542
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3544 2559 ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2559 / KPT3544 2560ก ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขเพิ่มเติม พฤษภาคม 2560 / KPT3544 2560ก ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขเพิ่มเติม พฤษภาคม 2560 / KPT3544 .2542 ประมวลรัษฎากรปี 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง และคำพิพากษาฎีกาย่อที่สำคัญ / KPT3544 .2542 ประมวลรัษฎากรปี 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง และคำพิพากษาฎีกาย่อที่สำคัญ / KPT3544 .2542 ประมวลรัษฎากรปี 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง และคำพิพากษาฎีกาย่อที่สำคัญ / KPT3544.32481 .ป46 ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544