สรุปผลการสนทนาทางวิชาการเรื่อง "วิกฤติการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข" วันที่ 17 มกราคม 2541 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Call no.: DOC .ส4724Series: เอกสาร (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา): ฉบับที่ 2/2541.Publication: ปัตตานี : โครงการ, 2541Description: 56 หน้าSubject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทย (ภาคใต้)ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครองไทย (ภาคใต้) -- ภาวะสังคม
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ส4724 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007392401
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC .ส4643 สยามจดหมายเหตุบันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ : DOC .ส4695 สรุปนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ คำสั่งที่ 66/2523 คำสั่งที่ 5/2524 คำสั่งที่ 65/2525. DOC .ส4722 สรุปผลการสนทนาทางวิชาการโครงการสนทนากับสื่อมวลชนเรื่อง สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 26 สิงหาคม 2540 ณ ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / DOC .ส4724 สรุปผลการสนทนาทางวิชาการเรื่อง "วิกฤติการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข" วันที่ 17 มกราคม 2541 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / DOC .ส4737 สรุปสาระสำคัญผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน : DOC .ส4737 2547 สรุปสาระสำคัญผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน : DOC .ส4738 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544