แนวทางการลงโทษ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 / สำนักงาน ก.พ. ; บรรณาธิการ อดุล จันทรศักดิ์, สุภาวดี เวชศิลป์.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
อดุล จันทรศักดิ์ | สุภาวดี เวชศิลป์
Call no.: KPT2977 .ข64Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., 2541Description: 167 หน้าSubject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัยLOC classification: KPT2977 | .ข64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2977 .ข64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007158984
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2977 .ข64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007158992
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2977 .ข64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007159016
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2977.4.ก32539ก4 2544 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 [และ] โครงการเกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการ พ.ศ. 2542-2544 ... / KPT2977 .ก925 กฎหมาย กฎก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และมติ ก.พ. ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน / KPT2977 .ก925 กฎหมาย กฎก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และมติ ก.พ. ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน / KPT2977 .ข64 แนวทางการลงโทษ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 / KPT2977 .ข64 แนวทางการลงโทษ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 / KPT2977 .ค74 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น / KPT2977 .ช62 2560 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544