รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) / [รวบรวมและแปลโดย] คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ; ภาวดี ทองอุไทย บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

ภาวดี ทองอุไทย | คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ. คณะอนุกรรมเฉพาะกิจจัดทำรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุกรูปแบบ
Call no.: KPT2467.ส34 ร64Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, 2541Description: 147 หน้าSubject(s): อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1980)การกีดกันทางเพศต่อสตรี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสิทธิสตรี -- ไทยLOC classification: KPT2467.ส34 | ร64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007185987
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007185995
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007185920
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007185938
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 31/05/2022 31379007185961
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007185979
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2467.ช32 ร64 2555 รายงานคู่ขนานและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ : ประเทศไทย = [Shadow report on eliminating racial discrimination : Thailand] / KPT2467.ส34 ก463 2543 กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงในคดีอาญา : เอกสารประกอบการเสวนา วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2543 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / KPT2467.ส34 ม64 2552 สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง / KPT2467.ส34 ร64 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) / KPT2467.ส34 ร64 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) / KPT2467.ส34 ว62 ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของหญิงมีสามีที่นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = KPT2467.ส34 ว62 ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของหญิงมีสามีที่นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544