รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) / [รวบรวมและแปลโดย] คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ; ภาวดี ทองอุไทย บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

ภาวดี ทองอุไทย | คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ. คณะอนุกรรมเฉพาะกิจจัดทำรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุกรูปแบบ
Call no.: KPT2467.ส34 ร64Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, 2541Description: 147 หน้าSubject(s): อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1980)การกีดกันทางเพศต่อสตรี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสิทธิสตรี -- ไทยLOC classification: KPT2467.ส34 | ร64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007185987
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007185995
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007185920
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007185938
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 31/05/2022 31379007185961
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2467.ส34 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007185979
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2460.A28 2002 Provisions of human rights promotion and protection under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) ; and, National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999) / KPT2460.A312542A4 2004 National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999). KPT2467.ส34 ร64 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) / KPT2467.ส34 ร64 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) / KPT2476 .ก962 2552 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน : KPT2720 .น63 2553 กฎหมายปกครอง / KPT2840 .พ194 พ.ร.บ. ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาในเวชปฏิบัติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544