การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐที่ประสบความสำเร็จในการบริการประชาชน : หนทางสู่ความเป็นเลิศ / ศุภชัย ยาวะประภาษ.  (Text) (Text)

ศุภชัย ยาวะประภาษ
Call no.: JQ1745 .ศ75Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.พ., 2541Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 87 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ระบบราชการ -- ไทยส่วนราชการ -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745 | .ศ75
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ศ75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007185763
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ศ75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007185771
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ศ75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007185789
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .ศ64 ประชาธิปไตย (ไม่ใช่) ของเรา / JQ1745 .ศ64 ประชาธิปไตย (ไม่ใช่) ของเรา / JQ1745 .ศ65 2557 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบระหว่างสยามกับรัสเซีย : เน้นการศึกษาการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิรูปโดยชนชั้นปกครองของสยามระหว่าง ค.ศ. 1868-1932 ต่อการปฏิวัติสยาม ค.ศ. 1932 กับของรัสเซียระหว่าง ค.ศ. 1855-1917 ต่อการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 = Political comparison between Siam and Russia : a case study focused on political reform whose impact made by the elites of Siam between 1868 and 1932 to the Siamese revolution 1932 and Russian reform between 1855 and 1917 to the Russian revolution 1917 / JQ1745 .ศ75 การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐที่ประสบความสำเร็จในการบริการประชาชน : JQ1745 .ศ465 2557 อาณานิคมทางปัญญาในประชาธิปไตยไทย / JQ1745 .ศ465 2557 อาณานิคมทางปัญญาในประชาธิปไตยไทย / JQ1745 .ศ639 2554 ประชาธิปไตยก็เรื่องของ "เรา"? =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544